Den professionella orkestermusiken i Sverige. 2006:34, S. .
Den professionella orkestermusiken i Sverige [link]Paper  abstract   bibtex   
I uppdraget för Orkesterutredningen har ingått "att undersöka möjligheterna att behålla en orkesterverksamhet på nuvarande nivå och främja ett bret...
@report{sou_200634_den_2006,
	title = {Den professionella orkestermusiken i Sverige},
	url = {https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2006/04/sou-200634/},
	shorttitle = {{SOU} 2006:34},
	abstract = {I uppdraget för Orkesterutredningen har ingått "att undersöka möjligheterna att behålla en orkesterverksamhet på nuvarande nivå och främja ett bret...},
	type = {Statens Offentliga Utredningar},
	author = {{SOU} 2006:34},
	urldate = {2019-02-15},
	date = {2006-04-07},
	langid = {swedish}
}

Downloads: 0