Tillväxt genom turistnäringen. 2007:32, S. .
Tillväxt genom turistnäringen [link]Paper  abstract   bibtex   
Genom regeringsbeslut den 1 december 2005 bemyndigades den dåvarande chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att kartlägga olika internationella modeller för samfinansiering av marknadsföring, analysera möjligheterna till ökade gemensamma marknadsföringsinsatser för svensk turism samt föreslå alternativa modeller för ytterligare gemensamma marknadsföringsinsatser, av turistnäringen och offentliga aktörer, för Sverige och olika destinationer i Sverige som resmål (dir.2005:133).
@report{sou_200732_tillvaxt_2007,
	title = {Tillväxt genom turistnäringen},
	url = {https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2007/05/sou-200732/},
	abstract = {Genom regeringsbeslut den 1 december 2005 bemyndigades den dåvarande chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att kartlägga olika internationella modeller för samfinansiering av marknadsföring, analysera möjligheterna till ökade gemensamma marknadsföringsinsatser för svensk turism samt föreslå alternativa modeller för ytterligare gemensamma marknadsföringsinsatser, av turistnäringen och offentliga aktörer, för Sverige och olika destinationer i Sverige som resmål (dir.2005:133).},
	institution = {Näringsdepartementet},
	type = {Text},
	author = {{SOU} 2007:32},
	urldate = {2019-02-05},
	date = {2007-05-08},
	langid = {swedish}
}

Downloads: 0