La Comissió de Millora de la Pràctica Clínica del Consorci Sanitari de Terrassa. A, S. & E, M. Annals de Medicina (Barc), 101(3):104–108, 2018.
bibtex   
@article{sanchez_a_comissio_2018,
	series = {Vidre i mirall: la millora de l’adequació clínica (1)},
	title = {La {Comissió} de {Millora} de la {Pràctica} {Clínica} del {Consorci} {Sanitari} de {Terrassa}},
	volume = {101},
	number = {3},
	journal = {Annals de Medicina (Barc)},
	author = {Sánchez A and Medarde E},
	year = {2018},
	keywords = {Article, Cardiologia, Innovació},
	pages = {104--108},
}

Downloads: 0