Die syntaktische Konnexität. Ajdukiewicz, K. Studia Philosophica, 1:1–27, 1935.
bibtex   
@article{Ajdukiewicz:1935,
	series = {Studia {Philosophica} 1},
	title = {Die syntaktische {Konnexität}},
	volume = {1},
	journal = {Studia Philosophica},
	author = {Ajdukiewicz, Kazimierz},
	year = {1935},
	pages = {1--27},
}

Downloads: 0