Hvordan opplever voksne med Asperger syndrom samtaler med andre, og hva hemmer og hva fremmer kommunikasjon?. Akerlie, K.
bibtex   
@article{akerlie_hvordan_nodate,
	title = {Hvordan opplever voksne med {Asperger} syndrom samtaler med andre, og hva hemmer og hva fremmer kommunikasjon?},
	language = {no},
	author = {Akerlie, Kirsten},
	pages = {109},
}

Downloads: 0