BRT-Achtergrondkaart as an example for ELF Basemap. Altena, V. v. & Bakermans, J. September, 2014.
bibtex   
@misc{altena_brt-achtergrondkaart_2014,
	address = {Frankfurt, Germany},
	title = {{BRT}-{Achtergrondkaart} as an example for {ELF} {Basemap}},
	language = {English},
	author = {Altena, Vincent van and Bakermans, Jan},
	month = sep,
	year = {2014},
	keywords = {Basemap, ELF}
}

Downloads: 0