Barkmasseprocenter för timmer och massaved av tall och gran i Norrland. Andersson, S. 1952.
Barkmasseprocenter för timmer och massaved av tall och gran i Norrland [link]Paper  bibtex   
@misc{RN97,
   author = {Andersson, Sven-Olof},
   title = {Barkmasseprocenter för timmer och massaved av tall och gran i Norrland},
   number = {41:5},
   url = {http://pub.epsilon.slu.se/9949/},
   year = {1952},
   type = {Generic}
}

Downloads: 0