Τα εκατόν δέκα ονόματα οικισμών Κουρεστίας-Στενών Πισοδερίου και Πρέσπας (με μερικά βασικά χαρακτηριστικά για την καταγωγή των Κομητόπουλων). Θεσσαλονίκη, 1976.
bibtex   
@book{noauthor__1976-1,
	address = {Θεσσαλονίκη},
	series = {Μικροευρωπαϊκές (=ήγουν Βαλκανικές) Μελέτες},
	title = {Τα εκατόν δέκα ονόματα οικισμών Κουρεστίας-Στενών Πισοδερίου και Πρέσπας (με μερικά βασικά χαρακτηριστικά για την καταγωγή των Κομητόπουλων).},
	number = {10},
	year = {1976},
}

Downloads: 0