071-2022 Utredningsoppdrag - utarbeide en overordnet plan for sikkerhetspsykiatrien og øvrige tiltak jf. Oppdragsdokumentet.
abstract   bibtex   
Utredningsoppdrag - utarbeide en overordnet plan for sikkerhetspsykiatrien og øvrige tiltak jf. Oppdragsdokumentet v/ Cecilie Skule avdelingsdirektør og Torhild Torjussen Hovdal, fagsjef Helse Sør-Øst RHF
@misc{cecilie_skule_071-2022_nodate,
	title = {071-2022 {Utredningsoppdrag} -  utarbeide en overordnet plan for sikkerhetspsykiatrien og øvrige tiltak jf. {Oppdragsdokumentet}},
	abstract = {Utredningsoppdrag -  utarbeide en overordnet plan for sikkerhetspsykiatrien og øvrige tiltak jf. Oppdragsdokumentet v/ Cecilie Skule avdelingsdirektør og Torhild Torjussen Hovdal, fagsjef Helse Sør-Øst RHF},
	collaborator = {Cecilie Skule and Torhild Torjussen Hovda},
}

Downloads: 0