1st FME Workshop on Formal Methods in Software Engineering, FormaliSE 2013, San Francisco, CA, USA, May 25, 2013. Volume IEEE Computer Society. 2013.
1st FME Workshop on Formal Methods in Software Engineering, FormaliSE 2013, San Francisco, CA, USA, May 25, 2013 [link]Paper  bibtex   
@proceedings{DBLP:conf/icse/2013formalise,
 title   = {1st {FME} Workshop on Formal Methods in Software Engineering, FormaliSE
        2013, San Francisco, CA, USA, May 25, 2013},
 publisher = {{IEEE} Computer Society},
 year   = {2013},
 url    = {http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6596468},
 isbn   = {978-1-4673-6292-4},
 timestamp = {Fri, 07 Aug 2015 14:51:34 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/conf/icse/2013formalise},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

Downloads: 0