Aantal gratis toegekende emissierechten vergeleken met de emissies onder het ETS-systeem in Vlaanderen (2005-2017). 00000
Aantal gratis toegekende emissierechten vergeleken met de emissies onder het ETS-systeem in Vlaanderen (2005-2017) [link]Paper  abstract   bibtex   
Deze grafiek geeft de evolutie weer van het aantal gratis toegekende emissierechten vergeleken met de emissies onder het ETS-systeem in Vlaanderen in de periode 2005-2017
@misc{_aantal_,
	type = {Grafiek},
	title = {Aantal gratis toegekende emissierechten vergeleken met de emissies onder het {ETS}-systeem in {Vlaanderen} (2005-2017)},
	url = {https://www.milieurapport.be/milieuthemas/klimaatverandering/broeikasgassen/toegewezen-versus-benodigde-emissierechten-onder-ets/graph-1},
	abstract = {Deze grafiek geeft de evolutie weer van het aantal gratis toegekende emissierechten vergeleken met de emissies onder het ETS-systeem in Vlaanderen in de periode 2005-2017},
	language = {nl},
	urldate = {2018-12-14},
	journal = {Milieurapport Vlaanderen (MIRA)},
	note = {00000},
	file = {Klimaatverandering - ETS emissierechten en emissies.xlsx:/Users/florian/Zotero/storage/6PARE2KY/Klimaatverandering - ETS emissierechten en emissies.xlsx:application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet}
}

Downloads: 0