Autismespekterforstyrrelser 0-6 år: Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI). Publisher: Helsebiblioteket.no
Autismespekterforstyrrelser 0-6 år: Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) [link]Paper  abstract   bibtex   
Kunnskapsbasert fagprosedyre om gjennomføring av EIBI og kvalitetsstandarder for spesialisthelsetjenesten sin implementering av intervensjonen
@misc{noauthor_autismespekterforstyrrelser_nodate,
	title = {Autismespekterforstyrrelser 0-6 år: {Early} {Intensive} {Behavioral} {Intervention} ({EIBI})},
	shorttitle = {Autismespekterforstyrrelser 0-6 år},
	url = {/fagprosedyrer/ferdige/autismespekterforstyrrelser-eibi-early-intensive-behavioral-intervention},
	abstract = {Kunnskapsbasert fagprosedyre om gjennomføring av EIBI og kvalitetsstandarder for spesialisthelsetjenesten sin implementering av intervensjonen},
	language = {en},
	urldate = {2021-04-16},
	journal = {Helsebiblioteket.no},
	note = {Publisher: Helsebiblioteket.no},
	keywords = {Skal leses 🔴},
}

Downloads: 0