Emissie van broeikasgassen met opdeling tussen ETS en niet-ETS (Vlaanderen, 1990-2016). 00000
Emissie van broeikasgassen met opdeling tussen ETS en niet-ETS (Vlaanderen, 1990-2016) [link]Paper  abstract   bibtex   
Deze grafiek geeft de evolutie weer van de totale uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen voor de periode 1990-2016, opgesplitst tussen de fracties die wel en niet onder het Europees emissiehandelssysteem vallen (respectievelijk ETS en niet-ETS).
@misc{_emissie_,
	type = {Grafiek},
	title = {Emissie van broeikasgassen met opdeling tussen {ETS} en niet-{ETS} ({Vlaanderen}, 1990-2016)},
	url = {https://www.milieurapport.be/milieuthemas/klimaatverandering/broeikasgassen/emissies-broeikasgassen-ets-en-niet-ets/emissie-broeikasgassen-opgedeeld-ets-niet-ets},
	abstract = {Deze grafiek geeft de evolutie weer van de totale uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen voor de periode 1990-2016, opgesplitst tussen de fracties die wel en niet onder het Europees emissiehandelssysteem vallen (respectievelijk ETS en niet-ETS).},
	language = {nl},
	urldate = {2018-12-14},
	journal = {Milieurapport Vlaanderen (MIRA)},
	note = {00000},
	file = {Klimaatverandering - Emissie BKG ETS niet-ETS.xlsx:/Users/florian/Zotero/storage/8CVWIVD9/Klimaatverandering - Emissie BKG ETS niet-ETS.xlsx:application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet}
}

Downloads: 0