Helse 2020: Rammeverk og strategi for Europa i det 21. århundre. World Health Organization, 2013.
abstract   bibtex   
På Regionalkomitemøtet for WHOs europeiske region i september 2012 godkjente de 53 landene i den europeiske regionen et nytt verdi- og kunnskapsbasert rammeverk for helse for regionen, Helse 2020. Helse 2020 fokuserer på å forbedre helse for alle og redusere ulikheter i helse, gjennom forbedret lederskap og styring for helse. Den fokuserer på de store helseproblemene i vår tid. Den identifiserer fire prioriterte strategiske handlingsområder og er innovativ i måten å respondere på, på tvers av alle nivåer og myndighets- og samfunnssektorer. Den understreker utviklings- muligheter og omstillingsevne til samfunn, empowerment og det å skape støttende miljøer. Den redegjør detaljert for den styrkede rollen til folkehelse og helsesystemet. Helse 2020 ble godkjent i to versjoner; et europeisk ramme- verk for handling på tvers av myndigheter og samfunn for å fremme helse og trivsel, for politikere og for de som utvikler strategier, og en lengre versjon; Helse 2020 - rammeverk og strategi, som er mer operasjonelt innrettet. Implementering av Helse 2020 i landene er nå den sentrale utfordringen og har høyeste prioritet for regionen.
@book{noauthor_helse_2013,
	title = {Helse 2020: {Rammeverk} og strategi  for {Europa} i det 21. århundre},
	abstract = {På Regionalkomitemøtet for WHOs europeiske region i september 2012 godkjente de 53 landene i den europeiske 
regionen et nytt verdi- og kunnskapsbasert rammeverk for helse for regionen, Helse 2020. Helse 2020 fokuserer på å 
forbedre helse for alle og redusere ulikheter i helse, gjennom forbedret lederskap og styring for helse. Den fokuserer 
på de store helseproblemene i vår tid. Den identifiserer fire prioriterte strategiske handlingsområder og er innovativ 
i måten å respondere på,  på tvers av alle nivåer og myndighets- og samfunnssektorer. Den understreker utviklings-
muligheter og omstillingsevne til samfunn, empowerment og det å skape støttende miljøer. Den redegjør detaljert 
for den styrkede rollen til folkehelse og helsesystemet. Helse 2020 ble godkjent i to versjoner; et europeisk ramme-
verk for handling på tvers av myndigheter og samfunn for å fremme helse og trivsel, for politikere og for de som 
 utvikler strategier, og en lengre versjon; Helse 2020 - rammeverk og strategi, som er mer operasjonelt innrettet. 
 Implementering av Helse 2020 i landene er nå den sentrale utfordringen og har høyeste prioritet for regionen.},
	publisher = {World Health Organization},
	year = {2013},
}

Downloads: 0