Industriële broeikasgassen in Vlaanderen per broeikasgas 1990-2016. 00000
Industriële broeikasgassen in Vlaanderen per broeikasgas 1990-2016 [link]Paper  abstract   bibtex   
Deze grafiek geeft de evolutie weer van de industriële broeikasgassen in Vlaanderen per broeikasgas voor de periode 1990-2016
@misc{_industriele_a,
	type = {Grafiek},
	title = {Industriële broeikasgassen in {Vlaanderen} per broeikasgas 1990-2016},
	url = {https://www.milieurapport.be/sectoren/industrie/emissies-afval/broeikasgassen-per-deelsector/broeikasgassen-per-gas},
	abstract = {Deze grafiek geeft de evolutie weer van de industriële broeikasgassen in Vlaanderen per broeikasgas voor de periode 1990-2016},
	language = {nl},
	urldate = {2018-12-14},
	journal = {Milieurapport Vlaanderen (MIRA)},
	note = {00000},
	file = {Industrie - broeikasgassen per gas.xlsx:/Users/florian/Zotero/storage/8MCI92EN/Industrie - broeikasgassen per gas.xlsx:application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet}
}

Downloads: 0