Školní atlas dnešního světa. Terra, 1. vydání edition, 2013.
Školní atlas dnešního světa [link]Paper  abstract   bibtex   
Jde o zcela novy školní atlas s tzv. schvalovací doložkou MŠMT ČR.
@book{noauthor_skolni_2013,
	edition = {1. vydání},
	title = {Školní atlas dnešního světa},
	isbn = {978-80-902282-6-9},
	url = {http://www.dnesni-svet.cz/skolni-atlasy/skolni-atlas-dnesniho-sveta/tistena-verze/},
	abstract = {Jde o zcela novy školní atlas s tzv. schvalovací doložkou MŠMT ČR.},
	urldate = {2015-03-06TZ},
	publisher = {Terra},
	year = {2013},
	keywords = {\_papírověKamil}
}

Downloads: 0