Mål och metoder för en ny riksskogstaxering m. m. Symposier på Skogshögskolan den 27 och 28 november 1972. Del 1. Underlagspromemoria med bilagor. Del 2. Diskussionsprotokoll. Rapporter och Uppsatser, Institutionen for Skogstaxering. 16, 1973.
Mål och metoder för en ny riksskogstaxering m. m. Symposier på Skogshögskolan den 27 och 28 november 1972. Del 1. Underlagspromemoria med bilagor. Del 2. Diskussionsprotokoll. [link]Paper  bibtex   
@article{RN1035,
   title = {Mål och metoder för en ny riksskogstaxering m. m. Symposier på Skogshögskolan den 27 och 28 november 1972. Del 1. Underlagspromemoria med bilagor. Del 2. Diskussionsprotokoll.},
   journal = {Rapporter och Uppsatser, Institutionen for Skogstaxering. 16},
   number = {No. 16, parts 1 & 2},
   pages = {99 + 193 pp.},
   url = {<Go to ISI>://CABI:19770637854 },
   year = {1973},
   type = {Journal Article}
}

Downloads: 0