NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsfor valtning, Oslo, 2014.
NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten [pdf]Paper  bibtex   

Downloads: 0