Ordonnantie houdende instemming met het Samen- werkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betref- fende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een nationaal klimaatplan, alsook het rapporteren in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en het Protocol van Kyoto. Technical Report June, 2003. 00000
bibtex   
@techreport{_ordonnantie_2003,
	title = {Ordonnantie houdende instemming met het {Samen}- werkingsakkoord tussen de federale {Staat}, het {Vlaamse} {Gewest}, het {Waalse} {Gewest} en het {Brussels} {Hoofdstedelijk} {Gewest}, betref- fende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een nationaal klimaatplan, alsook het rapporteren in het kader van het {Raamverdrag} van de {Verenigde} {Naties} inzake klimaatverandering en het {Protocol} van {Kyoto}},
	month = jun,
	year = {2003},
	note = {00000},
	keywords = {c-belgium, s-climate-change},
	file = {2003 - Ordonnantie houdende instemming met het Samen- werkingsakkoord tussen de.pdf:/Users/florian/Zotero/storage/YEPN5HBY/2003 - Ordonnantie houdende instemming met het Samen- werkingsakkoord tussen de.pdf:application/pdf}
}

Downloads: 0