Riksskogstaxeringen av Västerbottens län och Norrbottens läns kustland samt taxeringsresultat för skogarna inom Norrbottens läns lappmark (bearbetning av Domänverkets och Skogsvårdsstyrelsens taxeringar åren 1930-1941) : rapport till statsrådet och chefen för Kungl. jordbruksdepartementet. Stockholm, 1944.
bibtex   
@book{RN1052,
   title = {Riksskogstaxeringen av Västerbottens län och Norrbottens läns kustland samt taxeringsresultat för skogarna inom Norrbottens läns lappmark (bearbetning av Domänverkets och Skogsvårdsstyrelsens taxeringar åren 1930-1941) : rapport till statsrådet och chefen för Kungl. jordbruksdepartementet},
   address = {Stockholm},
   series = {Norrlands skogsvårdsförbunds tidskrift, 1944:1 Bilaga},
   pages = {179 s.},
   year = {1944},
   type = {Book}
}

Downloads: 0