Vid andra riksskogstaxeringen av Norrland åren 1938-42 använd metodik och härom vunna erfarenheter : redogörelse / avgiven av 1937 års riksskogstaxeringsnämnd. Technical Report ISSN 0375-250X, Statens offentliga utredningar, 1947:36, 1947.
bibtex   
@techreport{RN1047,
   title = {Vid andra riksskogstaxeringen av Norrland åren 1938-42 använd metodik och härom vunna erfarenheter : redogörelse / avgiven av 1937 års riksskogstaxeringsnämnd},
   institution = {Statens offentliga utredningar, 1947:36},
   number = {ISSN 0375-250X},
   year = {1947},
   type = {Report}
}

Downloads: 0