Nároky na množství vody u zařízení na výrobu elektrické energie a tepla. Ansorge, L. Energetika, 63(12):694--697, December, 2013.
bibtex   
@article{ansorge_naroky_2013,
	title = {Nároky na množství vody u zařízení na výrobu elektrické energie a tepla},
	volume = {63},
	issn = {0375-8842},
	number = {12},
	journal = {Energetika},
	author = {Ansorge, Libor},
	month = dec,
	year = {2013},
	keywords = {Electricity, water demand},
	pages = {694--697}
}

Downloads: 0