Středně- a dlouhodobé prognózy budoucích potřeb vody (proč a jak). Ansorge, L. Vodní hospodářství, 63(3):79--83, March, 2013.
Středně- a dlouhodobé prognózy budoucích potřeb vody (proč a jak) [pdf]Paper  abstract   bibtex   
V současnosti v ČR neexistují (až na výjimky) problémy se zásobováním společnosti vodou. Je to dáno vývojem vodního hospodářství v uplynulých desetiletích, kdy kapacita vodohospodářské infrastruktury vybudované před rokem 1989 s velkou rezervou převyšuje současné potřeby vody. Jak postupně dochází k technickému a morálnímu zastarávání této infrastruktury dochází k její modernizaci. Protože v ČR neexistují středně či dlouhodobé prognózy potřeb vody, vyvstává otázka, na jaké kapacity má být nově budovaná či modernizovaná infrastruktura dimenzována. Tento článek uvádí důvody pro tvorbu prognóz budoucích potřeb vody a shrnuje možné přístupy ke tvorbě těchto prognóz.

Downloads: 0