Bounds for the fundamental solution of a parabolic equation. Aronson, D. G. Bull. Amer. Math. Soc., 73:890–896, 1967.
bibtex   
@article{MR0217444,
	Author = {Aronson, D. G.},
	Date-Added = {2015-07-28 16:13:15 +0000},
	Date-Modified = {2015-07-28 16:13:15 +0000},
	Fjournal = {Bulletin of the American Mathematical Society},
	Issn = {0002-9904},
	Journal = {Bull. Amer. Math. Soc.},
	Mrclass = {35.63},
	Mrnumber = {0217444 (36 \#534)},
	Mrreviewer = {T. Sty{\'s}},
	Pages = {890--896},
	Title = {Bounds for the fundamental solution of a parabolic equation},
	Volume = {73},
	Year = {1967},
	Bdsk-File-1 = {YnBsaXN0MDDSAQIDBFxyZWxhdGl2ZVBhdGhZYWxpYXNEYXRhXxAaQmliRGVza2NvcHkvTVIwMjE3NDQ0YS5wZGZPEQGEAAAAAAGEAAIAAAxNYWNpbnRvc2ggSEQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQkQAAf////8OTVIwMjE3NDQ0YS5wZGYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/////wAAAAAAAAAAAAAAAAABAAMAAAogY3UAAAAAAAAAAAAAAAAAC0JpYkRlc2tjb3B5AAACAEQvOlVzZXJzOmdlcm9uaW1vOkxpYnJhcnk6dGV4bWY6YmlidGV4OmJpYjpCaWJEZXNrY29weTpNUjAyMTc0NDRhLnBkZgAOAB4ADgBNAFIAMAAyADEANwA0ADQANABhAC4AcABkAGYADwAaAAwATQBhAGMAaQBuAHQAbwBzAGgAIABIAEQAEgBCVXNlcnMvZ2Vyb25pbW8vTGlicmFyeS90ZXhtZi9iaWJ0ZXgvYmliL0JpYkRlc2tjb3B5L01SMDIxNzQ0NGEucGRmABMAAS8AABUAAgAP//8AAAAIAA0AGgAkAEEAAAAAAAACAQAAAAAAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAByQ==}}

Downloads: 0