Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens. Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Ausen, D., Svagård, I., Øderud, T., Holbø, K., & Bøthun, S. Technical Report SINTEF, Trondheim, 2013.
Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens. Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor [pdf]Paper  bibtex   

Downloads: 0