Quickscan jobpotentieel van de circulaire economie. Bachus, K., Van Dyck, L., & Van Eynde, S. Technical Report OVAM, Mechelen, November, 2015.
Quickscan jobpotentieel van de circulaire economie [link]Paper  abstract   bibtex   
Dit onderzoek verkent welke nieuwe activiteiten en/of veranderde activiteiten en competenties de transitie naar een circulaire economie in de clusters van dynamisch bouwen, elektronische en elektrische apparaten en agro-food tot stand brengt. Daarnaast wordt in een vierde case ook de link gelegd tussen nieuwe businessmodellen in Vlaanderen en veranderende competenties. In het rapport worden nieuwe jobs geïdentificeerd, bvb. cradle-to-cradle ambassadeur en materialeninformatiemanager, maar ook veranderende competenties voor bestaande jobs, zoals juridische en financiële experts, architecten, verkopers en algemene managers.
@techreport{bachus_quickscan_2015,
	address = {Mechelen},
	title = {Quickscan jobpotentieel van de circulaire economie},
	url = {https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/577928},
	abstract = {Dit onderzoek verkent welke nieuwe activiteiten en/of veranderde activiteiten en competenties de transitie naar een circulaire economie in de clusters van dynamisch bouwen, elektronische en elektrische apparaten en agro-food tot stand brengt. Daarnaast wordt in een vierde case ook de link gelegd tussen nieuwe businessmodellen in Vlaanderen en veranderende competenties. In het rapport worden nieuwe jobs geïdentificeerd, bvb. cradle-to-cradle ambassadeur en materialeninformatiemanager, maar ook veranderende competenties voor bestaande jobs, zoals juridische en financiële experts, architecten, verkopers en algemene managers.},
	language = {nl},
	urldate = {2018-03-28},
	institution = {OVAM},
	author = {Bachus, Kris and Van Dyck, Lize and Van Eynde, Sarah},
	month = nov,
	year = {2015},
	pages = {117}
}

Downloads: 0