Relationship between gallstone and metabolic syndrome in Jinchang cohort. Bai, Y., Huang, J., Cheng, Z., Stankovic, J. A., Li, J., Ding, J., Hu, X., Li, H., Shen, X., Ren, X., Zheng, T., & Cheng, N. 2019.
bibtex   
@article{4908,
  author = {Yifeng Bai and Junjun Huang and Zhiyuan Cheng and John A. Stankovic and Juansheng Li and Jiao Ding and Xiaobing Hu and Haiyan Li and Xiping Shen and Xiaoywei Ren and Tongzhang Zheng and Ning Cheng},
  title = {Relationship between gallstone and metabolic syndrome in Jinchang cohort},
  year = {2019}
}

Downloads: 0