Συμπλήρωμα των επιτύμβιων μνημείων της Αττικής. Bardani, V. N. & Papadopoulou, G. K. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Αθήνα, 2006.
bibtex   
@book{bardani__2006,
	address = {Αθήνα},
	series = {Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικῆς Εταιρείας},
	title = {Συμπλήρωμα των επιτύμβιων μνημείων της Αττικής},
	isbn = {960-8145-53-8},
	language = {gre},
	number = {241},
	publisher = {Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία},
	author = {Bardani, Voula N. and Papadopoulou, Georgios K.},
	year = {2006},
}

Downloads: 0