Ny forvaltningslov — Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). beredskapsdepartementet , J. Technical Report March, 2019. Publisher: regjeringen.no
Ny forvaltningslov — Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven) [link]Paper  abstract   bibtex   
Forvaltningslovutvalget overleverte sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet 14. mars 2019. Utvalget foreslår en ny lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning, som er ment å avløse gjeldende forvaltningslov fra 1967.
@techreport{beredskapsdepartementet_ny_2019,
	type = {{NOU}},
	title = {Ny forvaltningslov — {Lov} om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven)},
	shorttitle = {{NOU} 2019},
	url = {https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-5/id2632006/},
	abstract = {Forvaltningslovutvalget overleverte sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet 14. mars 2019. Utvalget foreslår en ny lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning, som er ment å avløse gjeldende forvaltningslov fra 1967.},
	language = {no},
	urldate = {2022-02-14},
	author = {beredskapsdepartementet, Justis-og},
	month = mar,
	year = {2019},
	note = {Publisher: regjeringen.no},
}

Downloads: 0