Håndbok i kognitiv terapi. Berge, T. & Repål, A. Gyldendal akademisk, Oslo, 2. utgave, 1. opplag edition, 2015. OCLC: 1028503565
Håndbok i kognitiv terapi [link]Paper  abstract   bibtex   
Kognitiv atferdsterapi er en populær terapiform her til lands, og brukes i stadig nye sammenhenger. Denne boken er ment som et oppslagsverk for forståelse og behandling, og forfatterne har forsøkt å dekke flest mulig av problemene som pasienter ber om hjelp for. I hvert kapittel beskrives hvordan et konkret behandlingsopplegg kan utformes i samarbeid med pasientene. Samtidig viser bredden i valg av tema at kognitiv terapi kan tilpasses en rekke ulike lidelser og problemer. Boken vil være nyttig for alle som benytter kognitiv terapi i sin hverdag, og for alle som er opptatt av endringsfokusert terapi. Denne andre utgaven har vært gjennom en omfattende revisjon og oppdatering, med bidrag fra ledende terapeuter innenfor sitt område.
@book{berge_handbok_2015,
	address = {Oslo},
	edition = {2. utgave, 1. opplag},
	title = {Håndbok i kognitiv terapi},
	isbn = {978-82-05-45843-7},
	url = {https://www.worldcat.org/oclc/944324449},
	abstract = {Kognitiv atferdsterapi er en populær terapiform her til lands, og brukes i stadig nye sammenhenger. Denne boken er ment som et oppslagsverk for forståelse og behandling, og forfatterne har forsøkt å dekke flest mulig av problemene som pasienter ber om hjelp for. I hvert kapittel beskrives hvordan et konkret behandlingsopplegg kan utformes i samarbeid med pasientene. Samtidig viser bredden i valg av tema at kognitiv terapi kan tilpasses en rekke ulike lidelser og problemer. Boken vil være nyttig for alle som benytter kognitiv terapi i sin hverdag, og for alle som er opptatt av endringsfokusert terapi. Denne andre utgaven har vært gjennom en omfattende revisjon og oppdatering, med bidrag fra ledende terapeuter innenfor sitt område.},
	language = {Norwegian},
	publisher = {Gyldendal akademisk},
	author = {Berge, Torkil and Repål, Arne},
	year = {2015},
	note = {OCLC: 1028503565},
}

Downloads: 0