O prawdzie odwiecznej. Bolzano-Twardowski-Lesniewski (On Sempiternal Truth. Bolzano-Twardowski-Le�_niewski). Betti, A. Warsaw, 1997.
bibtex   
@book{betti_o_1997,
	address = {Warsaw},
	title = {O prawdzie odwiecznej. {Bolzano}-{Twardowski}-{Lesniewski} ({On} {Sempiternal} {Truth}. {Bolzano}-{Twardowski}-{Le}\&\#{xFFFD};\_niewski)},
	author = {Betti, Arianna},
	year = {1997},
}

Downloads: 0