The EU VAT Treatment of Vouchers in the Context of Promotional Activities (Fiscale Monografieën nr. 157). Bijl, J. Wolters Kluwer, Deventer, 1 edition, 2019.
The EU VAT Treatment of Vouchers in the Context of Promotional Activities (Fiscale Monografieën nr. 157) [link]Paper  abstract   bibtex   
Onderzoeksvraag Wat is de juiste btw-behandeling van transacties met vouchers in het kader van promotionele activiteiten? Belang onderzoek Promotionele activiteiten bevinden zich op het snijvlak van heffing en aftrek van btw. Ondernemers verrichten promotionele activiteiten om hun, veelal belaste, omzet te vergroten. Er zou daarom geen btw moeten drukken op de kosten voor dergelijke (promotionele) activiteiten. Deze btw zou dan ook aftrekbaar moeten zijn. Aan de andere kant leiden promotionele activiteiten veelal tot privéconsumptie bij de doelgroep. Privéconsumptie moet worden belast. In dit onderzoek wordt gezocht naar de juiste btw-behandeling van dergelijke activiteiten. Daarnaast worden vouchers vaak gebruikt in het kader van promotionele activiteiten. Sinds 1 januari 2019 bestaan specifieke regels voor de btw-behandeling van transacties met vouchers. Deze nieuwe regels lijken echter niet tot een optimaal heffingsresultaat te leiden. Dit onderzoek is daarom mede gericht op de vraag hoe dergelijke transacties zouden moeten worden behandeld vanuit een btw-optiek. Gekozen is voor een EU-invalshoek omdat de btw-regels door de EU worden voorgeschreven, waarbij individuele lidstaten slechts op specifieke punten autonoom (mogen) zijn. Onderzoeksmethode Het onderzoek is uitgevoerd als kwalitatief literatuuronderzoek, waarbij bestaande bronnen (wet- en regelgeving en jurisprudentie) worden getoetst aan het doel van de Europese btw (het belasten van uitgaven voor lokale consumptie) en de ‘economische realiteit’ van de relevante transacties. Conclusie De belangrijkste conclusie is dat de nieuwe btw-regels voor vouchertransacties niet alle bestaande problemen oplossen, en daarnaast nieuwe problemen creëren en vragen oproepen. Jeroen Bijl is van mening dat de nieuwe regels in feite niet nodig waren en dat de bestaande problemen eenvoudiger en anders opgelost hadden kunnen worden. Daarnaast heeft hij geconcludeerd dat de huidige btw-behandeling van bepaalde promotionele activiteiten, zoals kortingsacties en ruiltransacties, anders en beter kan. Aanbevelingen De belangrijkste aanbevelingen zijn in feite het terugnemen van de regels voor de btw-behandeling van vouchers zoals die op 1 januari 2019 van kracht zijn geworden, omdat de bestaande problemen efficiënter met een aantal verduidelijkingen van de interpretatie en toepassing van bestaande regels kunnen worden opgelost. Daarnaast geeft Bijl alternatieve btw-behandelingen voor specifieke kortingsacties en voor ruiltransacties.
@book{bijl_eu_2019,
	address = {Deventer},
	edition = {1},
	title = {The {EU} {VAT} {Treatment} of {Vouchers} in the {Context} of {Promotional} {Activities} ({Fiscale} {Monografieën} nr. 157)},
	isbn = {978-90-13-15469-6},
	shorttitle = {The {EU} {VAT} {Treatment} of {Vouchers} ({FM} nr. 157)},
	url = {http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D1DC67},
	abstract = {Onderzoeksvraag
Wat is de juiste btw-behandeling van transacties met vouchers in het kader van promotionele activiteiten?
Belang onderzoek
Promotionele activiteiten bevinden zich op het snijvlak van heffing en aftrek van btw. Ondernemers verrichten promotionele activiteiten om hun, veelal belaste, omzet te vergroten. Er zou daarom geen btw moeten drukken op de kosten voor dergelijke (promotionele) activiteiten. Deze btw zou dan ook aftrekbaar moeten zijn. Aan de andere kant leiden promotionele activiteiten veelal tot privéconsumptie bij de doelgroep. Privéconsumptie moet worden belast. In dit onderzoek wordt gezocht naar de juiste btw-behandeling van dergelijke activiteiten.
Daarnaast worden vouchers vaak gebruikt in het kader van promotionele activiteiten. Sinds 1 januari 2019 bestaan specifieke regels voor de btw-behandeling van transacties met vouchers. Deze nieuwe regels lijken echter niet tot een optimaal heffingsresultaat te leiden. Dit onderzoek is daarom mede gericht op de vraag hoe dergelijke transacties zouden moeten worden behandeld vanuit een btw-optiek. Gekozen is voor een EU-invalshoek omdat de btw-regels door de EU worden voorgeschreven, waarbij individuele lidstaten slechts op specifieke punten autonoom (mogen) zijn.
Onderzoeksmethode
Het onderzoek is uitgevoerd als kwalitatief literatuuronderzoek, waarbij bestaande bronnen (wet- en regelgeving en jurisprudentie) worden getoetst aan het doel van de Europese btw (het belasten van uitgaven voor lokale consumptie) en de ‘economische realiteit’ van de relevante transacties.
Conclusie
De belangrijkste conclusie is dat de nieuwe btw-regels voor vouchertransacties niet alle bestaande problemen oplossen, en daarnaast nieuwe problemen creëren en vragen oproepen. Jeroen Bijl is van mening dat de nieuwe regels in feite niet nodig waren en dat de bestaande problemen eenvoudiger en anders opgelost hadden kunnen worden. Daarnaast heeft hij geconcludeerd dat de huidige btw-behandeling van bepaalde promotionele activiteiten, zoals kortingsacties en ruiltransacties, anders en beter kan.
Aanbevelingen
De belangrijkste aanbevelingen zijn in feite het terugnemen van de regels voor de btw-behandeling van vouchers zoals die op 1 januari 2019 van kracht zijn geworden, omdat de bestaande problemen efficiënter met een aantal verduidelijkingen van de interpretatie en toepassing van bestaande regels kunnen worden opgelost. Daarnaast geeft Bijl alternatieve btw-behandelingen voor specifieke kortingsacties en voor ruiltransacties.},
	number = {diss. Tilburg},
	publisher = {Wolters Kluwer},
	author = {Bijl, J.B.O.},
	year = {2019},
	keywords = {Academisch plein, Collectie Europees belastingrecht - Expert, Collectie Omzetbelasting - Compleet, Collectie Omzetbelasting - Expert, Fiscaal boekenpakket online, Fiscale Monografieën, HBO Basis Pack, HBO Totaal Pack, Rijksoverheidpack, SURFmarket Pack}
}

Downloads: 0