Hoe leert een computer een taal?. Bloem, J. October, 2019.
bibtex   
@misc{bloem_hoe_2019,
	address = {Amsterdam},
	title = {Hoe leert een computer een taal?},
	author = {Bloem, Jelke},
	month = oct,
	year = {2019},
}

Downloads: 0