Weak convergence to Brownian excursion. Blumenthal, R. M. Ann. Probab., 11(3):798–800, 1983.
Weak convergence to Brownian excursion [link]Paper  bibtex   
@article{MR704566,
	Author = {Blumenthal, R. M.},
	Coden = {APBYAE},
	Date-Added = {2011-01-19 10:01:40 -0600},
	Date-Modified = {2014-11-28 18:57:14 +0000},
	Fjournal = {The Annals of Probability},
	Issn = {0091-1798},
	Journal = {Ann. Probab.},
	Keywords = {Normalized Brownian Excursion},
	Mrclass = {60J65},
	Mrnumber = {704566},
	Mrreviewer = {Naresh C. Jain},
	Number = {3},
	Pages = {798--800},
	Title = {Weak convergence to {B}rownian excursion},
	Url = {http://links.jstor.org/sici?sici=0091-1798(198308)11:3<798:WCTBE>2.0.CO;2-O&origin=MSN},
	Volume = {11},
	Year = {1983},
	Bdsk-File-1 = {YnBsaXN0MDDSAQIDBFxyZWxhdGl2ZVBhdGhZYWxpYXNEYXRhXxBVLi4vLi4vLi4vLi4vLlRyYXNoL0dlbkJpYiAxNS0wOC0wNi9MaWJyYXJ5L3RleG1mL2JpYnRleC9iaWIvQmliRGVza2NvcHkvTVI3MDQ1NjZhLnBkZk8RAfIAAAAAAfIAAgAADE1hY2ludG9zaCBIRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMOYif5IKwAAAD+AcA1NUjcwNDU2NmEucGRmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP4CdyVxnTgAAAAAAAAAAAAQACAAACSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALQmliRGVza2NvcHkAABAACAAAw5jeXgAAABEACAAAyVy7rgAAAAEAJAA/gHAAP4BvAD+AbgA/gG0AP4BsAD+AagA+RnYACLT/AAB5iAACAGFNYWNpbnRvc2ggSEQ6VXNlcnM6Z2VybzouVHJhc2g6R2VuQmliIDE1LTA4LTA2OkxpYnJhcnk6dGV4bWY6YmlidGV4OmJpYjpCaWJEZXNrY29weTpNUjcwNDU2NmEucGRmAAAOABwADQBNAFIANwAwADQANQA2ADYAYQAuAHAAZABmAA8AGgAMAE0AYQBjAGkAbgB0AG8AcwBoACAASABEABIAVFVzZXJzL2dlcm8vLlRyYXNoL0dlbkJpYiAxNS0wOC0wNi9MaWJyYXJ5L3RleG1mL2JpYnRleC9iaWIvQmliRGVza2NvcHkvTVI3MDQ1NjZhLnBkZgATAAEvAAAVAAIAC///AAAACAANABoAJAB8AAAAAAAAAgEAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnI=},
	Bdsk-Url-1 = {http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=704566},
	Bdsk-Url-2 = {http://links.jstor.org/sici?sici=0091-1798(198308)11:3%3C798:WCTBE%3E2.0.CO;2-O&origin=MSN}}

Downloads: 0