Tri paradigme medijskoga diskursa. Bogdanić, A. University of Mostar/Volume 1, No 1, Summer 2019, 2019.
abstract   bibtex   
U ovome pristupu medijska kultura i medijski sadržaji posmatraju se diskurzivno. Medijska praksa posmatra se kao javno komuniciranje, a medijski diskurs kao njezin ishod. Jednako, …
@article{bogdanic_tri_2019,
	title = {Tri paradigme medijskoga diskursa},
	abstract = {U ovome pristupu medijska kultura i medijski sadržaji posmatraju se diskurzivno. Medijska praksa posmatra se kao javno komuniciranje, a medijski diskurs kao njezin ishod. Jednako, …},
	journal = {University of Mostar/Volume 1, No 1, Summer 2019},
	author = {Bogdanić, A.},
	year = {2019},
}

Downloads: 0