Annenrangs borgere. Bogen-Straume, S. May, 2019.
Annenrangs borgere [link]Paper  abstract   bibtex   
Det er bare å innse og innrømme at du og jeg er annenrangs borgere om vi er funksjonshemmede! Politikken som føres i dette landet vitner om at noen i samfunnet ganske enkelt er mindre verdt en andr…
@misc{bogen-straume_annenrangs_2019,
	title = {Annenrangs borgere},
	copyright = {All rights reserved},
	url = {https://www.autismepodden.no/annenrangs-borgere/},
	abstract = {Det er bare å innse og innrømme at du og jeg er annenrangs borgere om vi er funksjonshemmede! Politikken som føres i dette landet vitner om at noen i samfunnet ganske enkelt er mindre verdt en andr…},
	language = {nb-NO},
	urldate = {2021-06-25},
	journal = {Autismepodden},
	author = {Bogen-Straume, Sondre},
	month = may,
	year = {2019},
}

Downloads: 0