Avslag på krav om oppreisning og erstatning. Bogen-Straume, S. December, 2019.
Avslag på krav om oppreisning og erstatning [link]Paper  abstract   bibtex   
I dag var jeg på møte med Sandefjord kommune hvor jeg fikk avslag på oppreisning og erstatning for mobbing fra elever og lærere, vold og dårlig tilrettelagt undervisning. Jeg kommer ikke til å skri…
@misc{bogen-straume_avslag_2019,
	title = {Avslag på krav om oppreisning og erstatning},
	copyright = {All rights reserved},
	url = {https://www.autismepodden.no/avslag-pa-krav-om-oppreisning-og-erstatning/},
	abstract = {I dag var jeg på møte med Sandefjord kommune hvor jeg fikk avslag på oppreisning og erstatning for mobbing fra elever og lærere, vold og dårlig tilrettelagt undervisning. Jeg kommer ikke til å skri…},
	language = {nb-NO},
	urldate = {2021-06-25},
	journal = {Autismepodden},
	author = {Bogen-Straume, Sondre},
	month = dec,
	year = {2019},
}

Downloads: 0