Empati. Bogen-Straume, S. August, 2019.
Empati [link]Paper  abstract   bibtex   
Det er en vanlig misoppfatning/ fordom at autister mangler empati. Denne misoppfatningen har hos noen ledet til oppfatningen at autister er psykopater. Sannheten er at autister ikke mangler empati,…
@misc{bogen-straume_empati_2019,
	title = {Empati},
	copyright = {All rights reserved},
	url = {https://www.autismepodden.no/empati/},
	abstract = {Det er en vanlig misoppfatning/ fordom at autister mangler empati. Denne misoppfatningen har hos noen ledet til oppfatningen at autister er psykopater. Sannheten er at autister ikke mangler empati,…},
	language = {nb-NO},
	urldate = {2021-06-25},
	journal = {Autismepodden},
	author = {Bogen-Straume, Sondre},
	month = aug,
	year = {2019},
}

Downloads: 0