Etter møtet med kommunen. Bogen-Straume, S. December, 2019.
Etter møtet med kommunen [link]Paper  abstract   bibtex   
Noe som forekommer meg underlig er at alle de ansatte de har snakket med tydelig vis var enige om at jeg ikke ble mobbet, men at de andre elevene kanskje spurte litt siden jeg jo var litt rar!
@misc{bogen-straume_etter_2019,
	title = {Etter møtet med kommunen},
	copyright = {All rights reserved},
	url = {https://www.autismepodden.no/etter-motet-med-kommunen/},
	abstract = {Noe som forekommer meg underlig er at alle de ansatte de har snakket med tydelig vis var enige om at jeg ikke ble mobbet, men at de andre elevene kanskje spurte litt siden jeg jo var litt rar!},
	language = {nb-NO},
	urldate = {2021-06-25},
	journal = {Autismepodden},
	author = {Bogen-Straume, Sondre},
	month = dec,
	year = {2019},
}

Downloads: 0