Funksjonshemmedes rettigheter – gjemt, glemt og ignorert. Bogen-Straume, S. September, 2019.
Funksjonshemmedes rettigheter – gjemt, glemt og ignorert [link]Paper  abstract   bibtex   
Jeg har fått en del forespørsler om å dele appellen jeg holdt på torget i Sandefjord i dag i anledning av markeringen av funksjonshemmedes rettigheter. Jeg legger den derfor ut her slik at alle som…
@misc{bogen-straume_funksjonshemmedes_2019,
	title = {Funksjonshemmedes rettigheter – gjemt, glemt og ignorert},
	copyright = {All rights reserved},
	url = {https://www.autismepodden.no/funksjonshemmedes-rettigheter-gjemt-glemt-og-ignorert/},
	abstract = {Jeg har fått en del forespørsler om å dele appellen jeg holdt på torget i Sandefjord i dag i anledning av markeringen av funksjonshemmedes rettigheter. Jeg legger den derfor ut her slik at alle som…},
	language = {nb-NO},
	urldate = {2021-06-25},
	journal = {Autismepodden},
	author = {Bogen-Straume, Sondre},
	month = sep,
	year = {2019},
}

Downloads: 0