Hva om nevrotypisme (ikke autistisk) var avviket?. Bogen-Straume, S. December, 2019.
Hva om nevrotypisme (ikke autistisk) var avviket? [link]Paper  abstract   bibtex   
Har du noen gang tenkt på hvordan det hadde vært om autisme var normen og nevrotypikere “utskuddet”? Hva ville diagnosekriteriene for nevrotypisme være? Hvordan ville den autistiske nor…
@misc{bogen-straume_hva_2019,
	title = {Hva om nevrotypisme (ikke autistisk) var avviket?},
	copyright = {All rights reserved},
	url = {https://www.autismepodden.no/hva-om-nevrotypisme-ikke-autistisk-var-avviket/},
	abstract = {Har du noen gang tenkt på hvordan det hadde vært om autisme var normen og nevrotypikere “utskuddet”? Hva ville diagnosekriteriene for nevrotypisme være? Hvordan ville den autistiske nor…},
	language = {nb-NO},
	urldate = {2021-06-25},
	journal = {Autismepodden},
	author = {Bogen-Straume, Sondre},
	month = dec,
	year = {2019},
}

Downloads: 0