Innvilget ufør. Bogen-Straume, S. December, 2019.
Innvilget ufør [link]Paper  abstract   bibtex   
Fra den 1. desember 2019 har jeg fått innvilget uføretrygd med uføregrad på 100% og ung ufør tillegg. Jeg var ute å kjørte når jeg fikk melding fra NAV om at de hadde sendt meg et digitalt brev. Um…
@misc{bogen-straume_innvilget_2019,
	title = {Innvilget ufør},
	copyright = {All rights reserved},
	url = {https://www.autismepodden.no/innvilget-ufor/},
	abstract = {Fra den 1. desember 2019 har jeg fått innvilget uføretrygd med uføregrad på 100\% og ung ufør tillegg. Jeg var ute å kjørte når jeg fikk melding fra NAV om at de hadde sendt meg et digitalt brev. Um…},
	language = {nb-NO},
	urldate = {2021-06-25},
	journal = {Autismepodden},
	author = {Bogen-Straume, Sondre},
	month = dec,
	year = {2019},
}

Downloads: 0