Kommunisere med autister. Bogen-Straume, S. December, 2019.
Kommunisere med autister [link]Paper  abstract   bibtex   
Jeg har tidligere beskrevet språkforståelsesproblemene ved autisme som å være “fremmed i eget språk” i innlegget Billedlige uttrykk. I denne artikkelen ønsker jeg å belyse det samme emn…
@misc{bogen-straume_kommunisere_2019,
	title = {Kommunisere med autister},
	copyright = {All rights reserved},
	url = {https://www.autismepodden.no/kommunisere-med-autister/},
	abstract = {Jeg har tidligere beskrevet språkforståelsesproblemene ved autisme som å være “fremmed i eget språk” i innlegget Billedlige uttrykk. I denne artikkelen ønsker jeg å belyse det samme emn…},
	language = {nb-NO},
	urldate = {2021-06-25},
	journal = {Autismepodden},
	author = {Bogen-Straume, Sondre},
	month = dec,
	year = {2019},
}

Downloads: 0