Likestilling for alle!. Bogen-Straume, S. December, 2019.
Likestilling for alle! [link]Paper  abstract   bibtex   
Den norske likestillingsdebatten preges i stor grad av foreldede tanker, meninger og idealer. For likestilling handler ikke bare om kjønna, men om alle, også funksjonshemmede.
@misc{bogen-straume_likestilling_2019,
	title = {Likestilling for alle!},
	copyright = {All rights reserved},
	url = {https://www.autismepodden.no/likestilling-for-alle/},
	abstract = {Den norske likestillingsdebatten preges i stor grad av foreldede tanker, meninger og idealer. For likestilling handler ikke bare om kjønna, men om alle, også funksjonshemmede.},
	language = {nb-NO},
	urldate = {2021-06-25},
	journal = {Autismepodden},
	author = {Bogen-Straume, Sondre},
	month = dec,
	year = {2019},
}

Downloads: 0