Sensorisk integrasjon dysfunksjon (SID). Bogen-Straume, S. July, 2019.
Sensorisk integrasjon dysfunksjon (SID) [link]Paper  abstract   bibtex   
For mye informasjon Ved SID klarer ikke hjernen å prosessere informasjonen den får gjennom sanseinntrykkene på en adekvat måte, noe som for mange resulterer i en overbelastning av hjernen. Videoene…
@misc{bogen-straume_sensorisk_2019,
	title = {Sensorisk integrasjon dysfunksjon ({SID})},
	copyright = {All rights reserved},
	url = {https://www.autismepodden.no/sensorisk-integrasjon-dysfunksjon-sid/},
	abstract = {For mye informasjon Ved SID klarer ikke hjernen å prosessere informasjonen den får gjennom sanseinntrykkene på en adekvat måte, noe som for mange resulterer i en overbelastning av hjernen. Videoene…},
	language = {nb-NO},
	urldate = {2021-06-25},
	journal = {Autismepodden},
	author = {Bogen-Straume, Sondre},
	month = jul,
	year = {2019},
}

Downloads: 0