Skoleresultater. Bogen-Straume, S. June, 2019.
Skoleresultater [link]Paper  abstract   bibtex   
Jeg begynte dette skoleåret (18/19) med alle fag, men da det ble en for stor belastning for meg valgte jeg å kun gjøre ferdig norsken i år og heller gå et år til på skole for å fullføre VG3 Påbygg.…
@misc{bogen-straume_skoleresultater_2019,
	title = {Skoleresultater},
	copyright = {All rights reserved},
	url = {https://www.autismepodden.no/skoleresultater/},
	abstract = {Jeg begynte dette skoleåret (18/19) med alle fag, men da det ble en for stor belastning for meg valgte jeg å kun gjøre ferdig norsken i år og heller gå et år til på skole for å fullføre VG3 Påbygg.…},
	language = {nb-NO},
	urldate = {2021-06-25},
	journal = {Autismepodden},
	author = {Bogen-Straume, Sondre},
	month = jun,
	year = {2019},
}

Downloads: 0