"FORDI MAN VED ALDRIG" - Emne, fokus og kohærens i informativ udøversprogbrug. Borchmann, S. Scandinavian Studies in Language, December, 2015.
"FORDI MAN VED ALDRIG" - Emne, fokus og kohærens i informativ udøversprogbrug [link]Paper  bibtex   
@article{borchmann_fordi_2015,
	title = {"{FORDI} {MAN} {VED} {ALDRIG}" - {Emne}, fokus og kohærens i informativ udøversprogbrug},
	volume = {6},
	copyright = {Copyright (c) 2015 Skandinaviske Sprogstudier følger dansk ophavsret.},
	issn = {1904-7843},
	url = {https://tidsskrift.dk/sss/article/view/22983},
	language = {da},
	number = {4},
	urldate = {2018-11-24},
	journal = {Scandinavian Studies in Language},
	author = {Borchmann, Simon},
	month = dec,
	year = {2015},
}

Downloads: 0