Tetiske sætninger i udøversprogbrug. Borchmann, S. In Hansen, I. S. & Hougaard, T. T., editors, 15. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, pages 47–68. Nordisk - Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus, 2015.
Tetiske sætninger i udøversprogbrug [pdf]Paper  bibtex   

Downloads: 0