Les llums i els noms de París: de Proust a Villalonga. Bou, E. In Llorenç Villalonga. Camins creuats IV: Homenatge a Víctor Siurana, pages 149--165. Universitat de Lleida-Pagès Editors, Lleida, 1997.
abstract   bibtex   
Estudio de la presencia de París en Bearn de Villalonga, tanto en sus aspectos concretos (lugares, personajes, calles) como en la simbolización del progreso material e intelectual.
@incollection{Bou1997,
abstract = {Estudio de la presencia de Par{\'{i}}s en Bearn de Villalonga, tanto en sus aspectos concretos (lugares, personajes, calles) como en la simbolizaci{\'{o}}n del progreso material e intelectual.},
address = {Lleida},
annote = {ID: 3805},
author = {Bou, Enric},
booktitle = {Lloren{\c{c}} Villalonga. Camins creuats IV: Homenatge a V{\'{i}}ctor Siurana},
editor = {Santa, {\`{A}}ngels},
keywords = {Catalu{\~{n}}a,Par{\'{i}}s,Presencias,Villalonga Lloren{\c{c}},XX},
pages = {149--165},
publisher = {Universitat de Lleida-Pag{\`{e}}s Editors},
title = {{Les llums i els noms de Par{\'{i}}s: de Proust a Villalonga}},
year = {1997}
}

Downloads: 0