Χρονολογικός και μετεωρολογικός χρόνος στους πρώτους Έλληνες ιστορικούς. Bouvier, D. In Melista, A. & Sotiropoulou, G., editors, Ἱστορίη: δεκατέσσερα μελετήματα για τον Ηρόδοτο, pages 174–213. Smili, Athina, 2004. trad. en grec moderne par P. Scarsouli de «Temps chronique et temps météorologique chez les premiers historiens grecs»
abstract   bibtex   
Pour l’original en franç. =\textgreater 71-07237. Étude de la datation des événements historiques, des allusions chronologiques et saisonnières et, plus généralement, du concept du temps chez Hérodote et Thucydide.
@incollection{bouvier__2004,
	address = {Athina},
	title = {Χρονολογικός και μετεωρολογικός χρόνος στους πρώτους Έλληνες ιστορικούς},
	isbn = {978-960-7793-50-8},
	abstract = {Pour l’original en franç. ={\textgreater} 71-07237. Étude de la datation des événements historiques, des allusions chronologiques et saisonnières et, plus généralement, du concept du temps chez Hérodote et Thucydide.},
	booktitle = {Ἱστορίη: δεκατέσσερα μελετήματα για τον Ηρόδοτο},
	publisher = {Smili},
	author = {Bouvier, David},
	editor = {Melista, Alexandra and Sotiropoulou, Gavriella},
	year = {2004},
	note = {trad. en grec moderne par P. Scarsouli de «Temps chronique et temps météorologique chez les premiers historiens grecs»},
	pages = {174--213},
}

Downloads: 0